plastic

Panawagan sa pagtigil sa paggamit ng plastic, idinaan sa sayaw

Ang pag-ban sa paggamit ng plastic, idinaan sa pagsasayaw ng iba’t ibang environmental groups. Ang dance showdown ay binubuo ng pro-disposables na Gang of ‘Ocean Polluters’ at pro-reusables na The League of ‘Ocean Defenders.’ Ayon kay Miko Aliño, Zero-Waste campaigner ng Global Alliance for Incinerator Alternatives, kanilang tinutuligsa  ang paggamit ng ‘single-use’ na uri ng […]

Continue Reading