Pinasisibak ang Pinuno ng emergency response agency ng Guatemala

Pinasisibak ng mga taga-oposisyon ng gobyerno ang pinuno ng emergency response agency ng Guatemala. Ayon kay senior opposition figure Mario Taracena, bigo ang Coordination for Disaster Reduction (CONRED) na dinggin ang maagang babala kaugnay ng mapaminsalang pagsabog ng bulkang Fuego. Sinabi nito na dapat mag-imbestiga ang pamahalaan ng Guatemala kung may criminal negligence sa parte […]

Continue Reading