Gamot sa singaw

Hindi wow ang may ‘singaw’. Alamin ang solusyon.

Health

Ano ang singaw o canker sore?

Ang singaw o canker sore ay isang mababaw na ulcer na karaniwang tumutubo sa bibig o sa dila na nagpapahirap sa sa ating pagkain at pagsasalita.

Dalawang uri ng singaw

Minor canker sore – ito ay isang uri ng singaw na na tumutubo sa ibabaw ng dila o sa loob ng bibig. Ang laki nito ay hindi lumalagpas sa pagitan ng 1/2-1/3 pulgada. Maaari itong magpabalik balik sa loob ng 3-4 na beses sa loob ng isang taon at nagtatagal ilang araw hanggang sa isang linggo.

Major canker sore – ito ay hindi pangkaraniwang uri ng singaw. Ang laki nito ay maaaring lumagpas sa pagitan ng 1/2-/13 pulgada. Maaari din itong magtagal ng isa hanggang dalawang linggo.

Mga sanhi ng singaw

Wala pang sapat na pagaaral kung ano talaga ang sanhi ng singaw o canker sore. Ngunit ang kahit anong stress o trauma sa bibig ay maaaring magsanhi ng singaw gaya ng pagkain ng maaanghang na pagkain, maaasim na prutas, sports injuries, at maging ang ibang ingredients ng tooth paste. Prone din sa singaw ang mga taong may vitamin deficiencies.

Mga maaaring gawin upang makaiwas sa singaw

– umiwas sa pagkain ng mga maaanghang at maaasim na pagkain dahil maaari nitong mairita ang ating bibig.

– ipaayos ang mga sirang ipin.

– umiwas sa pagnguya ng bubble o chewing gum

– regular na pagsisipilyo/ at pagpapalinis ng bibig

Agad magpakonsulta sa doktor kung ang singaw ay:

– lagpas ang laki sa 1/2 pulgada

– patuloy ang paglaki at pagsakit

– hindi nababawasan ang pananakit kahit na uminom na ng pain reliever

– inatake ng lagnat habang may singaw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *