spacecraft

NASA spacecraft, narating ang sinaunang asteroid

International News

MATAGUMPAY na narating ng NASA Spacecraft Osiris-Rex ang sinaunang asteroid na kung tawagin ay BENNU.

Matapos ang dalawang taong pagtatangka na mapuntahan ito.

Ito ang pinakaunang pagkakataon na nagkabisita ang ancient asteroid matapos ang ilang bilyong taon na nakalutang lamang ito sa kalawakan.

Layunin ng NASA na makakuha ng samples mula sa 1,600 talampakang asteroid.

Upang mapag-aralan ito at umano’y makakuha ng ebidensya sa pinagmulan ng solar system mahigit 4 na bilyong taon na ang nakakaraan.

Itinuturing na isang mapaminsalang asteroid ang BENNU.

At makatutulong ang nasabing pag-aaral upang mapaghandaan ang posibleng pagtama nito sa Earth sa hinaharap.

DWSI 864

SMNI News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *